Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος αυτής της μεγάλης γιορτής, να γνωρίσετε τη διαδικασία διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ εκ των έσω και να έχετε ενεργό ρόλο στη διεξαγωγή του, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εθελοντισμού για το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας!

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία υπό την επωνυμία Creative Documentary Center of Kalamata απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω για την κατάθεση αιτήσεων για την προσφορά της εθελοντικής τους εργασίας για τη λειτουργία του και την προετοιμασία και διεξαγωγή του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Η υποστήριξη των εκδηλώσεων του Κέντρου, η υποδοχή και υποστήριξη των φιλοξενουμένων, η διασφάλιση της τήρησης των μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή εξάπλωσης του Covid19,  καθώς και η εργασία στο γραφείο του Κέντρου, είναι μόνο μερικές από τις πολλές ευκαιρίες εργασίας που προσφέρονται στους εθελοντές. Εκτός από τη συμμετοχή σε ένα μεγάλο, επιτυχημένο πρόγραμμα, οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις υπάρχουσες δεξιότητες και τις γνώσεις τους αλλά και να αποκτήσουν νέες.

Ο ρόλος του Εθελοντή προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν:

  1. Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης καταστάσεων.
  2. Συνέπεια, εργατικότητα και ευγένεια προς τους επισκέπτες της διοργάνωσης, τους λοιπούς εθελοντές, τους υπαλλήλους του Κέντρου.
  3. Δεξιότητες επικοινωνίας.
  4. Συνεργασία με τους υπόλοιπους εθελοντές και το προσωπικό του Κέντρου.
  5. Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
  6. Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών θα συνεκτιμηθεί.7
 Λοιποί ουσιώδεις όροι που θα περιληφθούν και στη συμφωνία εθελοντικής εργασίας 

1. Ο Εθελοντής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή κατά το χρονικό διάστημα που θα συμφωνήσει, ανάλογα με το πεδίο που έχει επιλέξει να συσχετιστεί σε όποιο τμήμα και σε όποια εκδήλωση κρίνεται αναγκαία από τους υπεύθυνους του Κέντρου, οι οποίοι θα καθορίζουν και το ωράριό του, και δηλώνει ότι θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και θα συμμορφώνεται στις υποδείξεις των υπευθύνων του Κέντρου, στους οποίους και θα αναφέρεται άμεσα για κάθε συμβάν που τυχόν προκύψει κατά την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών.

2.  Ο εθελοντής  συμφωνεί ότι με την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών, δεν δημιουργείται σχέση εργασίας με το Κέντρο και δηλώνει ότι δεν έχει αξιώσεις αποζημίωσης από την εκτέλεση- παροχή  των εθελοντικών του υπηρεσιών.

3. Ο εθελοντής υποχρεούται, αν του ζητηθεί από το Κέντρο,  κατά τη διάρκεια της εργασίας του να αποδεχθεί την ένδυση με χορηγικό διαφημιστικό αξεσουάρ (μπλουζάκι κ.λπ.).

4. Ο εθελοντής θα απολαμβάνει δωρεάν είσοδο στις όποιες εκδηλώσεις/προβολές του Κέντρου κατά το χρόνο της θητείας του. 

5. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν εντός επτά ημερών (7) να υπογράψουν την σχετική συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης, στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.

6. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Συμφωνίας εκ μέρους του επιλεγέντος  υποψηφίου εθελοντή, συνεπάγεται τη μονομερή από το Κέντρο λύση της Σύμβασης αζημίως.

7. Σε περίπτωση που ο εθελοντής  επιθυμεί να σταματήσει την παροχή της εθελοντικής εργασίας του, οφείλει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο του Κέντρου 3 ημέρες πριν την αποχώρησή του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε βλάβη και ζημία του Κέντρου..

8. Οι υποψήφιοι  έχουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε ζημία ή βλάβη, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους κατά την προσφορά της εθελοντικής εργασίας τους.

 

en_GBEnglish (UK)